Distributivni program

Predstavništvo Centec GmbH

u Beogradu je distributer za tržišta država nastalih iz Bivše SFRJ (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Makedonija) za sledeće proizvodne programe:
- Keofitt ventili za sterilno uzorkovanje
- Aber Instruments - senzori za automatski monitoring fermentacije i kontrolu biomase