Reference

Kupci širom sveta su uvereni u pouzdanost i kvalitet proizvoda Centec grupe kao i našu fokusiranost na zahteve kupca. Iz tih razloga Centec senzori i sistemi su instalirani širom Evrope i na svim kontinentima.

 

Naše refereence su internacionalni proizvođači opreme za proizvodnju, inženjerske kompanije kao i sve vrste proizvodnih kompanija širom sveta.