OSS Sistem za aeraciju sladovine

Detailed View
Specifikacije

  • Kapacitet 0 - 3000 hl/h
  • Nominalni precnik DN10 - 200
  • Radni opseg 0 - 50 ppm O2
  • Reproduktivnost +/- 1% prema sadržaju O2 - content
  • Temperaturni opseg -2 - +95°C (28 - 203°F)
  • O2-princip merenja: Opticki
  • Reproduktivnost < 0,5%
  • Opseg 0,0 µg/l (ppb)...90,00mg/l (ppm)
  • Industrijska zaštita IP65
  • Materijali AISI 304 / 1.4301 ili drugi prema zahtevu

 

Opis

Sistem za aeraciju saldovine OSS je in-line sistem za preciznu i kontinuiranu aeraciju sladovine.
Poptuno automatizovan sistem meri i kontroliše sadržaj kiseonika. Za prezasićenje kiseonika doziranjem se kontroliše odnosom sladovine prema vazduhu.
Jedinica može biti opremljena sa kompletnim tretmanom vazduha kao što su sterlini filter, filter za odstranjivanje čestica i odvajačima ulja i vode.
Zbog svog modularnog i kompaktnog dizajna sistem se može lako integrisati u bilo koju fabriku.

 

Pritisak vazduha se kontroliše pomocu ventila, napravljenog od nerdajućeg čelika, tako da merac masenog protoka vazduha radi u kalibrisanom opsegu i podešava ventil unutar konstantnih uslova. Kolicina vazduha koje je sterilisana u filteru za sterilizaciju se meri pomocu merača masenog protoka i podešava pomocu pneumatski kontrolisanog ventila. Unutar vortex-venturi mlaznice sladovina i vazduh se mešaju. Venturijev efekat omogućuje veoma fino i homogeno raspršivanje vazduha unutar sladovine. Rastvorljivost kiseonika u sladovini zavisi od pritiska i temperature. Stoga je Centec-ova venturi mlaznica dizajnirana tako da garantuje zahtevano perfektno rastvaranje kiseonika. Opcioni optički merač koncentracije kiseonika dostiže tacnost od 1% unutar mernog opsega izmedu 100ppb i 50 ppm. Venturijeva mlaznica i pneumatski kontrolisan ventil su uvek integrisani u CIP cevi za sladovinu. Sistem može da se kombinuje sa sistemom za doziranje kvasca kao i da se integriše unutar postojećceg PLC sistema.