FlashPasto Fleš Pasterizator

Detailed View
Specifikacije

  • Kapacitet 10 - 500 hl/h
  • Temperatura pasterizacije 75 - 95°C
  • Vreme pasterizacije 30 - 90 sec.
  • max. CO2-sadržaj: 10 g/l
  • Stepen regeneracije 85 - 97 %
  • Rashladni medium ledena voda; glikol; amonijak; drugi prema zahtevu
  • Grejni medium para 2-6 bar; vrela voda; drugi prema zahtevu
  • Radni pritisci 0 - 8 bar
  • Nominalni precnic DN 25- DN 100 [mm]
  • Materijali AISI 304 (1.4301); AISI 316L (1.4403) drugi prema zahtevu

 

Opis

Fleš paterizator je modularan i potpuno automatski sistem za pasterizaciju piva, bezalkoholnih pića i drugih gaziranih proizvoda.
Sistem je u stanju da se nosi sa varijacijama u protoku npr. na ulazu u punjač i nudi veoma preciznu kontrolu parametara pasterizacije. Grejanje i hladenje se obezbeduje uz pomoć pločastog izmenjivača toplote. Ploče su dizajnirane tako da obezbede maksimalan prenos toplote uz minimalan pad pritiska. Prednosti za operatera su smanjeno održavanje, puna automatska kontrola i brz odziv.

 

Fleš pasterizator je u potpunosti automatizovan sistem za pasterizaciju piva, bezalkoholna pića i gazirane proizvode. Sistem ima sanitaran dizajn i omogucuje efikasan i nežan tretman proizvoda. Potrošnja energije je mala usled korišćenja tri sekcije plocastog izmenjivača toplote. 4-strani ventil za mešanje omogucuje siguran start sa veoma malim gubicima sterilisanog proizvoda. Prilikom starta voda protiče u krug kroz jednu sekciju izmenjivača temperature dok se temperatura sterilizacije ne postigne. Nakon toga sistem se prebacuje na normalnu proizvodnju i voda se gura napolje od strane proizvoda. Kapacitet sistema se automatski podešava u zavisnosti od protoka. Koristeći bafer tankove kao opciju nakon FPS moguce je instalirati sistem direktno ispred punjača. Opcija paketa usluga daljinskog pristupa omogućuje nadogradnju softvera i rešavanje problema u roku od nekoliko časova.

 

Dodatne informacije