DeGaS Kolona za vodenu deaeraciju

Detailed View
Specifikacije

  • Kapacitet 50- 1500 hl/h
  • Sadržaj rezidentnog kiseonika manji od < 10 ppb (prema zahtevu korisnika)
  • Radna temperatura 10°C - +72°C
  • Pranje uz pomoc postojećeg CIP sistema
  • Radni pritisci 0 - 8 bar
  • Nominalni precnici DN 25 - DN 150, 1" - 6"
  • Materijali nerdajuci čelik 1.4404 ili slično

 

Opis

Automatska deaeracija vode se obavlja upotrebom efikasne kolone sa ispunom koja je napravljena od nerdajućeg čelika. U cilju poboljšanja odstranjivanja kiseonika može da se koristi predgrevanje vode tako što se grejač podesi na maksimalnu temperaturu od 72°C i time se izvrši efikasna sterilizacija vode kao deo procesa deaeracije.

 

Uklanjanje kiseonika se odvija u CENTEC-ovoj koloni sa ispunom. Ispuna od nerdajuceg čelika je tako napravljena da obezbeduje efikasno kanalisanje protoka vode. Napojna voda ide u smeru od vrha kolone na dole. CO2 ili NO2 se dovode u dnu kolone. Suprotnosmernim strujanjem kroz ispunu se oboezbeduje maksimalna dodirna površina preko koje se efikasno odvodi kiseonik iz vode. Voda koja se skuplja na dnu kolone se ispumpava za upotrebu ili daljnju obradu. Regenerativna pasterizacija se može implementirati u cilju bolje deaeracije i sterilizacije.

 

Više informacija