IONTEC Jonoizmenjivač sa mešanom ispunom

Detailed View
Specifikacije

  • Kapacitet 1 - 150 m3/h
  • Radni pritisak na ulazu 0 - 8 bar
  • Radni pritisak na izlazu 2 - 5 bar
  • Radna temperatura 1 - 60°C
  • Materijal Epoxy / Fibre glass / PP AISI 304 or 316L

 

Opis

Postrojenje je dizajnirano kao slabo ili jako kiseli katjonski izmenjivač, slabi i jak bazni anjonski kao i izmenjivač sa mešanom ispunom.

Tehnologije koje se koriste su istosmerna, suprotnosmerna ili plutajuća izmenjivačka ispuna.

TSmole koje se koriste u zatvorenim filterskim posudama sprovode procese dekarbonizacije ili desalinizacije putem razmene jona koji su vezani u smoli sa jonima soli rastvorenim u vodi.

 

Jonski izmenjivači su nerastvorljive granularne supstance koje u svojoj molekularnoj strukturi imaju kisele i bazne radikale koji mogu da se razmenjuju. Pozitivni i negativni joni koji su fiksirani na ovim radikalima se zamenjuju jonima istog znaka u rastvoru u tečnosti prilikom kontakta sa njima. Razmena jona se završava bez pogoršanja ili topljenja i bez promene ukupnog broja jona u tečnosti pre razmene. Supstance u jonskoj razmeni se koriste isključivo pod imenom smole. Postoje dva tipa smola: smole u obliku gela i smole makroporoznim labavo umreženim strukturama. Njihova osnovna struktura je indentična: u oba slučaja makromolekularna struktura se postiže kopolimerizacijom. Razlika među njima jeste njihova poroznost.