Oxytrans M Prenosni optički senzor za merenje koncentracije O2

Detailed View
Specifikacije

Opsseg merenja (tečna faza)

I) 1 ppb - 2 ppm or
II) 50 ppb - 25 ppm

Temperaturni opseg

Merenje: -5°C - +55°C (+23°F - +131°F)

Maksimalna otpornost: max. 130 °C (max. 266 °F)   

Funkcija unosa podataka
Manuelna i automatska sa odabranim intervalom od 5-600s

 

Opis

Novi mobilni O2-transmiter Oxytrans M kontinualno i tačno meri sadržaj kiseonika u tečnostima i gasovima. Senzor je specijalno dizajniran za primenu u pivarama i u drugim proizvodnjama sa visokim zahtevima, npr. elektranama ili bioreaktorima. Optički princip merenja se bazira na efektu dinamičke luminiscencije koju molekuli kiseonika umanjuju. Indikatorski sloj na staklu koji je postavljen na mernoj glavi senzora biva osvetljeno pomoću plavo-zelenog svetla. Ovo izaziva da se indikatorski molekuli dovedu u stanje pobuđenosti i emituju crveno svetlo koje detektuje unutrašnji detektor. Ako je kiseonik između, onda ovaj efekat luminiscencije se sprečava pomoću transfera energije u molekule kiseonika. Nakon sudara sa indikatorskim molekulom, molekul kiseonika prelazi iz svog osnovnog stanja (trostrukog) u pobuđeno jednostruko stanje. Kao posledica toga je da indikatorski molekul ne emituje svetlost i signal luminiscencije koji može da se izmeri se smanjuje linearno prema postojećoj koncentraciji kiseonika. Ovo smanjenje je osnova za proračun koncentracije kiseonika. Koncentracija O2-se može prikazati u različitim jedinicama poput ppb, ppm, % kiseonika ...