OXYTRANS TR Optički senzor za merenje koncentracije kiseonika

Detailed View
Specifikacije

  • Opseg merenja I     1ppb - 2 ppm
  • Opseg merenja II 30 ppb - 35 ppm
  • Ponovljivost +/-1 ppb ilir +/-30 ppb
  • Kompenzacija temperature Pt 100
  • Opseg temperature -5°C - +55°C (+23°F - +131°F)
  • Maksimalna otpornost 130°C (266°F)
  • Maksimalni opseg pritiska 12 bar
  • Matrijali delova koji su u kontaktu sa mediumom nerđajući čelik 1.4404 (316L), PTFE
  • Procesni priključci kompatibilni sa Varivent©-Inline-Kućištem DN 40 (1,5") - DN 150 (6"); drugi po zahtevu
  • Industrijska zaštita IP 65

 

Opis

O2-transmitter Oxytrans TR kontinualno i tačno meri sadržaj kiseonika u tečnostima i gasovima. Senzor je specijalno dizajniran za primenu u pivarama i u drugim proizvodnjama sa visokim zahtevima, npr. elektranama ili bioreaktorima. Optički princip merenja se bazira na efektu dinamičke luminiscencije koju molekuli kiseonika umanjuju. Indikatorski sloj na staklu koji je postavljen na mernoj glavi senzora biva osvetljeno pomoću plavo-zelenog svetla. Ovo izaziva da se indikatorski molekuli dovedu u stanje pobuđenosti i emituju crveno svetlo koje detektuje unutrašnji detektor. Ako je kiseonik između, onda ovaj efekat luminiscencije se sprečava pomoću transfera energije u molekule kiseonika. Nakon sudara sa indikatorskim molekulom, molekul kiseonika prelazi iz svog osnovnog stanja (trostrukog) u pobuđeno jednostruko stanje. Kao posledica toga je da indikatorski molekul ne emituje svetlost i signal luminiscencije koji može da se izmeri se smanjuje linearno prema postojećoj koncentraciji kiseonika. Ovo smanjenje je osnova za proračun koncentracije kiseonika. Koncentracija O2 se može prikazati u različitim jedinicama poput ppb, ppm, % kiseonika ...