ADoS Sistem dodatnog doziranja

Detailed View
Specifikacije

  • Prečnik 1/2" - 6"
  • Protok 10 -150.000 l/h
  • Opseg doziranja 0-1500 l/h
  • Pritisak do 1500 psi
  • Temperatura -5 - +125°C
  • Materijal 304 / 316
  • U potpunosti CIP prilagođen

 

Opis

Sistem za doziranje aditiva je veoma fleksibilan sistem za kontinualno i u potpunosti automatizovano doziranje jedne ili više komponeneti u glavnu struju.


Sa ovim in-line sistemom za doziranje bezalkoholna pića ili pivo ili mešana pića mogu da se proizvode optimizovano ekonomično. Takođe, sistem može biti dizajniran za direktno doziranje aditiva u CIP jedinicu itd. Male količine mogu da se doziraju sa istom preciznošću u male protoke kao i protoke velikih zapremina.


Centec-ov sistem za doziranje adititva omogućuje ekonomski optimizovanu proizvodnju sa maksimalnim iskorišćenjem raspoloživih kapaciteta. Direktno doziranje osnovnih sirovina u jednom koraku proizvodnje, kao i korekcija koncentracije aditiva je moguća. Korišćenjem veoma preciznih merača protoka kao i pneumatskom kontrolom ventila pumpi sa podešavajućim protocima zapreminski ili maseni odnos glavni protok - aditiv se kontinualno podešava.Opcioni skladišni tank ili kontejner kao i prilagođeni bubnjevi mogu da se integrišu u sistem. Nekoliko aditiva sa različitim ulazom mogu da se doziraju u isto vreme. Skladišni kontejneri mogu da se greju ili da se opreme mešačem. Pranje jedinice može alternativno da se izvede zajedno sa CIP-om glavne linije ili odvojeno. Ukoliko se zahteva jedinica može da se kombinuje sa drugim modularnim sistemima kao npr. sistemom za deaeraciju ili za karbonizaciju.