REVOTEC Nanofiltracija / Reversna Osmoza

Detailed View
Specifikacije

  • kapacitet 1 - 150 m3/h
  • Rezidualni TDS ispod 1 mg/l
  • Potrošnja struje 0,5 kW/m3
  • Radni pritisak na ulazu 0 - 8 bar
  • Radni pritisak na izlazu 2 - 5 bar
  • Radna temperatura 1 - 60°C
  • Materijal Epoxy / Fibre glass / PP AISI 304 ili 316L

 

Opis

Prilikom procesa reverzne osmoze voda se navodi kroz membranu ostavljlajući na njoj nečistoće. Propustljivost membrane može biti toliko mala da e praktično sve nečistoće, molekuli soli i bakterije odvajaju od vode.

 

U procesu tretmana vode koriste se mebrana da odstrani rastvorene minerale. Proces osmoze se dešava u prirodi kada se čist rastvor odvoji od slanog rastvora pomoću polupropustljive membrane. Čist rastvor prolazi kroz membranu dok se ne postigne razlika u pritiscima koji se zove osmotski pritisak. Na toj razlici pritisaka određenoj konstituentima i koncentracijama u slanom rastvoru osmoza prestaje. Reverzna osmoza obrće ovaj proces primenom viška pritiska u osmotskom pritisku slanog rastvora navođenjem vode preko membrane. Kad se to desi većina rastvorenih materija ostaju i izbacuju se sa otpadnom strujom. Prečišćena voda se može koristiti prema potrebi.