RHOTEC Procesni senzori gustine

Detailed View
Specifikacije

  • Opseg merenja 0-3 g/cm3
  • Ponovljivost 1 x 10-5 g/cm3
  • Opseg temperatura -25 - +125°C
  • Maksimalni pritisak 50 bar
  • Industrijska zaštita IP65
  • Zaštita od eksplozije Ex II 2G Eex d IIC T6

 

Opis

Rhotec je senzor ili transmiter za određivanje gustine idealan za kvantitativno praćenje procesa i kontrolu u industriji pića, industriji mleka, pivarskoj industriji, hemijskoj/farmaceutskoj i sličnim industrijama gde se dvokomponentni procesi trebaju precizno izmeriti.

Rhotec senzor za merenje gustine tečnosti je veoma precizan čak i pod ekstremnim uslovima rada. Merenje gustine se postiže korišćenjem oscilujuće elektromagnetne ,,U" cevi. Kako medium protiče kroz ,,U" cev meri se frekvencija oscilacija. Frekvencija oscilacija zavisi od bilo kakvih promena u gustini tečnosti i meri se prema tome. Zavisnost merenja gustine od temperature se kompenzuje uz pomoć elektronskog merenja paralelnog temperaturnog elementa PT1000. Na osnovu ovih signala, izračunate koncentracije se dobijaju i prikazuju u masenim %, zapreminskim %, oBrix, %Extracta ili drugim veličinama koje se mogu izračunati na osnovu gustine. Korišćenje ove tehnologije sa specifičnim softverom za merenje je siguran zapis za tečnosti sa rastvorenim i nerastvorenim komponentama, organskog i neorganskog porekla.

 

Dodatne informacije