RDE Generator čiste pare

Detailed View
Specifikacije

  • Kapacitet 100 - 5000 kg/h
  • Temperatura do 150°C
  • Pritisak do 6 bar

 

Opis

Mnogi procesi i komponente u farmaceutskoj industriji zahtevaju sterilizaciju (SIP) pomoću čiste pare. Stoga se higijenska proizvodnja zahteva ultra čistu vodu (visoko prečišćenu vodu) koja se koristi za proizvodnju pare neophodne za sterilizaciju. Centec takođe nudi postrojenje za destilaciju odgovarajuće veličine sa dodatim cirkularnim isparivačem kao i filmskim isparivačem u formi kolone sa višestrukim povećanjem pritiska u koloni. Ključne komponente generatora čiste pare su izmenjivač toplote i isparvač. Izmenjivač toplote je napravljen kao izmenjivač sa snopom cevi. Cevi su napravljene od nerđajućeg čelika.